Profil Jurusita/Jurusita Pengganti


MUHAMMAD SYAH, S.H.
Nama MUHAMMAD SYAH, S.H.
Pangkat/Gol Penata Muda Tingkat I ( III/c )
NIP 198305072009041006

 

GUSLAN DEDDY HARIANTO
Nama GUSLAN DEDDY HARIANTO
Pangkat/Gol Pengatur Muda Tingkat I ( II/c )
NIP 198110162014081004
Jabatan Jurusita Pengganti